M415     144R uiterdijk     St.-Catharinagasthuis te Leiden
1513     Zieken buiten Leiden. [15S54-2bel]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 1H 44R uiterdijk. Gebruiker Claes Coep. [15M415]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 1,5H. Huurder Jacop Jacopsz. schout. [15M415]
1598     Gebruiker Lubbrand Pieters. [15M415]
1602     St. Catharijne gasthuis 203R (inclusief de uiterdijk van M340-1). Gebruiker. Jan Louwerisz. [16K146-6,7]
1610     St.-Catharijnegasthuis geeft in erfpacht aan Willem Willemsz. Warmont 156R + 52R. [16K150-7,8]