M416     127R, uiterdijk     erfpacht Heilige Geest te Katwijk,
1544     Heilige Geest te Katwijk 1H 27R uiterdijk. Gebruiker Claes Coep. [15M416]
1561,64     Jacop Huyghens Jaepoem 1H. In erfpacht van de Heilige Geest te Katwijk aan de Rijn. [15M416]
1598     Jaep Ooms weduwe in erfpacht. [15M416]
1602     Krijn Huigen met Lubbrant Pieters. [16K146-6,7bel]
1618     Pastorie van Katwijk. [16K150-8bel]