M414     1M 56R uiterdijk, steenplaats     Abdij Rijnsburg
1480     Abdij Rijnsburg, voorheen Arent IJsbrantsz., een erf waar zijn huis placht te staan. Huurder Jan Klaas. [14S220]
1513     Klooster van Rijnsburg. [15S54-2bel]
1513     Florys Volprechtsz. is een rente schuldig aan mr. Claes Aelwijns priester verzekerd op 6H uiterdijk met een rietveld. [15S54-2]
1544     Hr. Pieter te Rijnsburg 1M 56R uiterdijk. Gebruiker Jaep Claesz. [15M414]
1561,64     Pieter Claesz. Colff te Rijnsburg en de Abdij Rijnsburg 1M 0,5H. Huurder Huych Jacopsz. Verbaen. [15M414]
1598     Zeger Huygensz. te Leiden en Cryn Huygensz. Ook gebruikers. [15M414]
1787     Voormalige abdij Rijnsburg verkoopt de erfpacht aan de heer van Katwijk, staande op een afgebroken steenplaaats [n7nr135, erfpachters 1788-1921]
1832     P.F. Hubrecht en consorten, weiland. Erfpacht van de Baron van Wassenaar [dKB1021-23, 215,4a=1518R]