Noten en afkortingen

Na de beschrijvingen staat tussen [...] een referentie naar de afkomst. Dit kunnen noten zijn en voor veel gebruikte bronnen afkortingen.


Afkortingen van veel gebruikte bronnenNoten