O1     34M met woning     't Zand     Burggraaf van Leiden     Leen van de Graaf van Holland
1326<     Willem van Leiden de woning op 't Zant met al het erbij behorende land tussen het scut en de Rine. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S414]
1326     Ver Badeloghe [vrouw van Willem van Leiden?]. Beleend als lijftocht door de burggraaf van Leiden. [14S414]
13..     Burggraaf van Leiden, de woning op het Zand met 34M. Beleend door de graaf van Holland. [14S443]
1340     Philips van Wassenaar, burggraaf, verkoopt de Abdij 5,5M in Geesterwaerde [14S194]
1370     Dirk van Wassenaar leent Philips Aarntsz. van den Dam 60 hollands pond met als borg de woning 't Zand in Oegsgeest [14S156]
1375     Dirk van Wassenaar pacht van de Abdij Rijnsburg tienden bij zijn woning op 't Zand en de bijbehorende herberg [14S157]
1378     Dirk van Wassenaar heeft een rente aan het convent Rijnsburg op zijn woning op 't Zand waar hij nu woont. [14S155]
1393     Filips van Wassenaar. De woning wordt door de Graaf van Holland afgebroken wegens zijn aandeel in de dood van Willem Cuser [14S443]
1399     Filips van Wassenaar, hofstede op het Zand met 34M met toebehoren. Beleend bij opdracht uit eigen de hofstede en de rest van de leenheer door de graaf van Holland. [14S443]
1400     Morgental van de woning op 't Zand, samen 36M 236R. [14S157a, 14S406]
1405     Filips van Wassenaar. Beleend door de graaf van Holland [14S443].
1421     Hendrik van Wassenaar. Beleend door de graaf van Holland [14S443]
1447     Abdij van Rijnsburg scheld Hendrik, heer van Katwijk, de pacht kwijt van 6M, genaamd Geesterwairde, onder het Sant, voor de tijd dat hij het land niet gebruikt en staat toe het weer te pachten zolang hij 't Sant bewoond [14S158]
1447     Jacob van Wassenaar. Beleend door de graaf van Holland [14S443]
1455     Jan van Wassenaar. Beleend door de graaf van Holland [14S443]
1497     Johan van Wassenaar. Beleend door de graaf van Holland 14S443]
1614     De landerijen behorend bij 't huis Sant, totaal 38M 480R. Gemeten in opdracht van Mees Willemsz. van Assendelff en Jacob Jansz. van Assendelff [16K37]
1805     Doorgraven voor het Additioneel kanaal.
1832     Otto, baron van Wassenaar-Katwijk, exclusief een aantal bebouwde percelen langs de Rijn.

O1-1     3,5M 20G     Voirweide
1400     De Voirweide 3,5M 20G [14S406-1]
1614     2010R     [16K37-16]

O1-2     1854R     Pennincshoern
1400     Pennincshoern 2M. [en waarschijnlijk 278R van O1-3] [14S406-2]
1614     1854R     [16K37-17]

O1-3     442R     Dijk op de Wael
1400     De dijk op de Wael 7H 20G [waarschijnlijk inclusief 278R van O1-2] [14S406-3]
1614     442R [16K37-18]

O1-4     0,5M     Laan
1400     De laan van de dijk tot de poort 0,5M. [14S406-4]
1614     Santlaan

O1-5     8M 4H     Binnen 't scutte
1400     Binnen 't scutte 8M 4H [14S406-5]
1614     2521R en 1711R en 840R (samen 8M 272R) [16K37-1,2,3]

O1-6     2013R     Spiker en Vlietakker
1400     De Spiker 2M 4H, en de Vlietakker 4H [14S406-7, 6]
1614     2013R [16K37-4]

O1-7     6M 5H     Grote weide, Achterweide     erfpacht
1400     De grote weide 6M 5H en het eerste kampje van de achterweide 8H [14S406-9, 8]
1614     Langs de Rijn (west) een deel van 7M 104R dat voor bebouwing in erfpacht uitgegeven gaat worden en 971R en 971R en 1040R (oost) dat tot 6 grote lijnbanen afgemeten is, maar niet verkocht. [16K37-5,6,7,8]

O1-8     2M 2H     erfpacht
1400     Weide 2M 2H [14S406-10]
1614     852R (zuid) en een deel (noord) dat in erfpacht uitgegeven gaat worden. [16K37-9,10]

O1-9     3M 2H
1400     Weide 3M 2H [14S406-11]
1614     1782R     [16K37-11]

O1-10     7H     Grote boemgaert
1400     De grote boemgaert 7H [14S406-12]
1614     712R [16K37-15]

O1-11     1M     Hof buiten de brug
1400     De hof buiten de brug en der joncvrouwe ligt daarnaast 1M. [14S406-13]
1614     195R + 350R [16K37-12, 14]

O1-12     7H     Hof binnen de brug met de nieuwe boomgaart, het moederhuis en het valkhuis.
1400     De hof binnen de brug met de nieuwe boomgaart en waar het moederhuis op staat en het valkhuis 7H [14S406-14]
1614     Het huis Sant met 652R. [16K37-13]