N10     5M     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1544     5M. Gekocht door Pieter van Zijl ter losse penning 16. [15S132-12]
1570     Graaf van Holland 5M. Gekocht door Pieter van Sijl ter lossing penning 16. Gebruiker Leenert Cornelisz.. [15S133-11]
1571     Koninklijke Majesteit, teelland. [16K34-17,18]
1582     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Pieter Cornelisz., bode van Leiden, 5M. Gebruikt eertijds door Pieter van Zijl en nu door Leendert Cornelisz. [15S146]
1660     Grafelijkheid met de meent [16K50-3]
1832     Aaltje Gerritse Boogaard, weduw van hendrik Rustman [18NH96-97]
198..     Opgenomen in de wijk Rijnsoever [Top]