N8     4M 65R     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1536     Mr. Andries van Hargen weeskinder kopen van de Graaf van Holland ter losse penning 20 [15S132-10]
1544     5M 1H. [15S132-10]
1570     Graaf van Holland 4M 65R met 66R waar de Groene weg aan het land verhaald is. Pachter Cornelis Meensz. [15S133-9]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-14]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 4M, laatst gebruikt door Arend Gijssen [15S141-1]
1832     Jacob van Leeuwen [18NH107-08]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever [Top]