N7     3M 406R     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1536     Mr. Andries van Hargen weeskinder kopen van de Graaf van Holland ter losse penning 20 [15S132-10]
1544     16H. [15S132-10]
1570     Graaf van Holland 3M 406R. Pachter Pieter Jansz. [15S133-8]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-13]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, Andere helft van 7M 5H, laatst gebruikt door Pieter Jansz. [15S141-4]
1832     Neeltje Zuyderduijn, weduw van Dirk Pluijmgraaf en Jan Zandbergen [18NH109-10]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever [Top]