Üv

N6     4M     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1544     4M wei. Gekocht door Dirk Florisz. [15S132-9]
1570     Graaf van Holland. 4M 17R. Pachter Jan Pietersz. [15S133-7]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-10]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 14M [met N4en N5], laatst gebruikt door Jan Pietersz. [15S141-6]
1832     Jan Zandbergen [18NH113]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever [Top]