N5     6M     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1544     6M [15S132-8]
1570     Graaf van Holland 5M 585R. Pachter Jan Pietersz. [15S133-7]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-9]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 14M [met N4 en N6], laatst gebruikt door Jan Pietersz. [15S141-6]
1832     Jan Zandbergen [18NH114-15]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever [Top]