N4     4M     Graaf van Holland, Gasthuis van Katwijk aan Zee
Zie Rijnsoever
1536     Dirck Florisz. koopt van de Graaf van Holland ter losse penning 20 [15S132-7]
1544     4M. [15S132-7]
1570     Graaf van Holland 3M 460R. Pachter Jan Pietersz. [15S133-7]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-4,5]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 14M [met N5en N6], laatst gebruikt door Jan Pietersz. [15S141-6]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee en Johannes Lisman [18NH116-17]
194..     Deels opgenomen in de nieuw provinciale weg. [Top]
199..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen [Top]