N3     5M 3,5H     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1544     5M 3,5H. Gekocht door wijlen Jacob Ruisch. [15S132-6]
1570     Graaf van Holland 5M 480R. Pachter Simon Gerritsz. [15S133-6]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-3]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 7M 4H in 2 campen [met N2], laatst gebruikt door Symon Gerritsz. [15S141-5]
1589     Jan Willem Pietersz. met 4M 57R 1V, eerder gekocht van Dirck Gerrit Claesz. te Rijnsburg. [15S191bel]
1832     Jan Zandbergen en Dirk van Egmond [18NI121-24]
199..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen [Top]