N2     2M 1,5H 20G     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1544     2M 1,5H 20G. Gekocht door wijlen Jacob Ruisch. [15S133-6]
1570     Graaf van Holland 2M 26R Pachter Simon Gerritsz. [15S133-6]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-1]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 7M 4H in 2 campen [met N3], laatst gebruikt door Symon Gerritsz. [15S141-5]
1589     Dirck Gerrit Claesz. te Rijnsburg verkoopt Jkhr. Charles van der Noot een rente op 4M 57R 1V land [15S191]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee en Dirk van Egmond [18NI133d-34]
199..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen [Top]