M566     24M 172R     't Heen     Van Poelgeest     Leen van de Graaf van Holland, Reguliers buiten Haarlem
Zie Rijnsoever
1357     Gerard van Poelgeest 3/10 van Rijnsoever. Beleend door de graaf van Holland [14S440-2]
1383     Dirk van Poelgeest. Beleend door de graaf van Holland [14S440-2]
1397     Dirk van Poelgeest krijgt in eigendom 3/10 van Rijnsoever (108M 2H en een meente) waaronder 22M 2H. [14S440-1]
1467     Regulieren van Haarlem. [14S91bel]
1470     Regulieren van Haarlem. [14S91bel]
1473     Regulieren of buiten Haarlem of Grote Begijnhof te Haarlem. [14S92bel]
1524     Regulieren buiten Haarlem. [15S53-1bel]
1544     Reguliers buyten Haarlem 24M 172R in 3 kampen, de Heynweydt. Gebruiker Jan Verspeck te Rijnsburg met meer andere. [15M566]
1561     Reguliers buiten Haarlem 20M (huurders Cornelis Meess en Cornelis Pietersz. en Quyryn Ysbrantsz. te Rijnsburg) en 4M. (huurders Gherit Jansz. ouwe schoudt met Quyryn Ysbrantsz. te Rijnsburg). [15M566]
1564     Drie kampen in 't Heen 21M en de rest. [15M566]
1581     Regulieren van Haarlem. [16K54-3bel]

M566-1     14H
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck verkopen aan Jan Jansz. van Eck te Rijnsburg 14H met een vrije uitweg over de laan en de 11H. [15S190-4]
1598     Jan van Eck erven 2M 2H. Gebruiker Ariaen Ariaensz. Vruechden. [15M566]
1832     Duitse orde van Utrecht. [KB100]
1969     Opgenomen in het industriegebied 't Heen.

M566-2     11H
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck verkopen aan Gerrit Dirksz. Leffen 11H. [15S190-2]
1598     Gerrit Dircks Leffen 10H. [15M566]
1608     Gerrit Leff. [16K95bel]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB97-98]
1969     Opgenomen in het industriegebied 't Heen.

M566-3     2M
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck verkopen aan Lubbrant Pietersz. te Katwijk 2M met een vrije uitweg over de laan en de 11H. [15S190-5]
1593     Lubbrant Pietersz.. [16K115-4bel]
1598     Lubbrant Pieters 2M. [15M566]
1607     Lubbrant Pietersz. [16K129-3bel]
1608     Lubbrant Pietersz.. [16K93bel, 16K94bel]
1622     Pieter Lubbrantsz. [16K165bel]
1832     Cornelis Patersz. van der Plas. [KB93-94]
1969     Opgenomen in het industriegebied 't Heen.

M566-4     [336,1a = 2370R]
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck. [15S190-2bel, -5bel]
1593     Dirk Jansz. Beecq. [16K115-2bel]
1598     Pieter Heynricxsz. in de cley 4M. [15M566]
1607     Pieter Heyndericxz. [16K129-3bel]
1622     Pieter Heyndericxz. [16K165bel]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB95-96]
1969     Opgenomen in het industriegebied 't Heen.

M566-5     2M 4H
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck verkopen aan Jan Jansz. van Eck te Rijnsburg 2M 4H. [15S190-1]
1598     Gerrit Willemsz. weduwe een deel van 11M 3H. [15M566]
1832     Gasthuis van Katwijk en Hendrik van Duyn, voerman te Scheveningen. [KB99,109]
1969     Deels opgenomen in het industriegebied 't Heen.
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]

M566-6     [166,2a = 1172R]
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck. [15S190-4bel, -1bel]
1598     Gerrit Willemsz. weduwe een deel van 11M 3H. [15M566]
1832     Aagje Krijne de Reus, weduwe van Gijsbert Krijgsman. [KB101,108]
1969     Deels opgenomen in het industriegebied 't Heen.
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]

M566-7     [307,1a = 2165R]
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck. [15S190-4bel]
1598     Gerrit Willemsz. weduwe een deel van 11M 3H. [15M566]
1832     Aagje Krijne de Reus, weduwe van Gijsbert Krijgsman en Pieter van der Gugten erven. [KB102,107]
1969     Deels opgenomen in het industriegebied 't Heen.
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]

M566-8     [483,3a = 3408R]
1598     Gerrit Willemsz. weduwe een deel van 11M 3H met Dirck Jansz. van der Beeck cum socys 1,5M. [15M566]
1832     Jan Zandbergen, bouwman. [KB103-05]
1969     Deels opgenomen in het industriegebied 't Heen.
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]

M566a     Krocht
1561     Mairten Cornelisz. Rossen, krocht in de wildernis met onbekende grootte. Huurder zijn zoon Adriaen Maertensz. [15M566a]