M565     9,5M 268R     Weeshuis van Leiden, Graaf van Holland
1544     Weeshuis te Leiden 9,5M 268R, weiland met teelland. Gebruiker Gheryt Gherbrandtsz. te Noortich met Willem Pietersz. scrijner. [15M565]
1561     Wezen te Leiden 1M 4H (huurder Lysbeth Symonsdr. weduwe van Lenerdt Cornelisz. te Rijnsburg) en 2M 1H. (huurder Gherit Meess.) en 1M 5H. (huurder Huych Jacopsz. Droghen) en 4M 2H. (huurder Willem Pietersz. [15M565]
1564     Wezen te Leiden 10H (gebruiker Adriaen Dues) en 12,5H (gebruiker Cornelis Mees Biltman) en 11H (gebruiker Huych Jacobs weduwe) en 3M 2H (gebruiker Willem Pietersz. ) en 9,5H (gebruiker ) [15M565]
1598     Gebruikers Havinck Jansz. en Dirck Mathensz. en Anthonis Florisz. en Dirck Gerritsz. [15M565]
zie ook de delen M565-1, M565-2 en M565-3

M565-1     1187R     Weeshuis van Leiden
1571     Noordelijke grens doorgraven voor het Mallegat.
1581     Heilige Geest te Leiden 1M 596R + 42R (Kooltuintgen). [16K54-8]
1593     Weeshuis van Leiden 1144R. Gebruiker Havick Jansz. [16K115-7]
1607     Weeshuis van Leiden 1187R. [16K129-8]
1622     Weeshuis van Leiden 1187R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan de heer van Katwijk 1187R voor 1600 gulden (met M563). [16K165]
1832     Jacobus Janz. Vooys, bouwman. [KB150]
1980     Bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Schutterswei.

M565-2     1158R     Weeshuis van Leiden     Leen van de graaf van Holland
1283     Leen vervalt aan de graaf van Holland na de dood van Willem van Teilingen. [voor 14S450]
1284     Floris van Vorenbroek 3,5M die jaarlijks 25S waardig zijn. Beleend door de graaf van Holland zoals van Teilingen. [14S452]
1300      Graaf van Holland geeft het leen aan Katharina van Durbuy (eerder vrouwe van Voorne) [voor 14S450]
1328     Leen vervalt aan de graaf van Holland na de dood van Katharina van Durbuy. [voor 14S450]
1329     Nanne van Zonneveld 1,5M en de vogelleg op het Zand, genaamd de Hoek. Beleend door de graaf van Holland zoals Nanne en zijn ouders hielden van de oude heer van Teilingen. [14S452]
1372     Hr. Koenraad, proost St.-Marie te Den Haag. Beleend door de graaf van Holland. [14S452]
1372     Rudolf Paats Jacobsz. koopt na de dood van zijn oom Floris van Zonneveld 2M en de leg op de Zuden Rijn. [14S452]
1524     Heilige Geest. [15S53-1bel]
1571     Doorgraven voor het Mallegat.
1572     Wezen te Leiden. [15S82-1bel]
1581     Heilige Geest te Leiden 1M 425R en 202R, Houelcamp. [16K54-1,5]
1593     Weeshuis van Leiden 1125R. Gebruiker Havick Jansz. [16K115-1]
1607     Weeshuis van Leiden 977R en 181R. [16K129-1,5]
1622     Weeshuis van Leiden 977R en 181R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Cornelis Langevelt als voogd van de kinderen van Jan Langevelt 977R en 181R voor 620 gulden. [16K165]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Hoogheemraadschap Rijnland. [KB88-89,132d]
1841     Oostdeel afgesneden door aanleg van het Oegsgeester kanaal en naar de gemeente Rijnsburg.
1962     Bouwland van Hoogheemraadschap Rijnland. Verhuurd aan Scouting.
2010     Hoogheemraadschap Rijnland. Verhuurd aan Scouting.

M565-3     6M     Graaf van Holland, Philips van Wassenaar, Van Boechorst, Weeshuis van Leiden
1344     Graaf van Holland, de Heinkamp, van mijns heren deel. Huurders 1344-1385. [14S388]
1386     Graaf van Holland geeft het land aan hr. Philips van Wassenaar. [14S388]
1397     Heinkamp bij Katwijk. [14S440-1bel]
1466     Adriaen van Brouchorst. [14S147-2bel]
1482     Adriaan van der Boekerts. [14S5bel]
1492     Ariaen van Bochorts. [14S78-4bel]
1524     Ghijsbrecht van der Boechorst verkoopt aan de Heilige Geest 6M genaamd de Heykamp en Zwaenvoert. [15S53-1]
1589     Heilige Geest te Leiden. [15S190-5bel]
zie ook de delen M565-3a, M565-3b en M565-3c

M565-3a     1152R     Weeshuis van Leiden
1581     Heilige Geest te Leiden 1M 429R. [16K54-2]
1593     Weeshuis van Leiden 1038R. Gebruiker Pieter Maertsz. later Claes Dirk Jeroens. [16K115-2]
1607     Weeshuis van Leiden 1152R. [16K129-4]
1622     Weeshuis van Leiden 1152R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Jan Pauw 1152R voor 560 gulden. [16K165]
1832     Maartje Varkevisser, weduw van Van Dijk, bouwvrouw. [KB90]
1841     Deel opgenomen in het Oegsgeester kanaal. Afgesneden oostdeel naar de gemeente Rijnsburg.
1969     Noord; opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen.

M565-3b     1203R     Weeshuis van Leiden
1581     Heilige Geest te Leiden 2M 29R. [16K54-3]
1593     Weeshuis van Leiden 945R. Gebruiker Dirk Matheensz., later Adriaen Jacobsz. Prins. [16K115-3]
1607     Weeshuis van Leiden 1203R. [16K129-3]
1622     Weeshuis van Leiden 1203R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Dirk van Leeuwen 1203R voor 485 gulden. [16K165]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Pieter van Steenbergen te Amsterdam. [KB91,86]
1841     Zuiddeel opgenomen in het Oegsgeester kanaal.
1969     Opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen.

M565-3c     1015R     Weeshuis van Leiden
1581     Heilige Geest te Leiden 1M 598R. [16K54-4]
1593     Weeshuis van Leiden 805R. Gebruiker Dirk Gerritsz., later Claes Dirk Jeroens. [16K115-4]
1607     Weeshuis van Leiden 1015R. [16K129-2]
1622     Weeshuis van Leiden 1015R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Cornelis Langevelt als voogd van de kinderen van Jan Langevelt 1015R voor 390 gulden. [16K165]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Cornelis Vooys, voerman. [KB92,d85]
1841     Zuidpuntje opgenomen in het Oegsgeester kanaal.
1969     Opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen.