M564     1909R     Blekerij     St-Catharina Zusterhuis te Haarlem, erfpacht Baron van Wassenaar
1544     St.-Catharina Zusterhuis te Haarlem 19H 9R weiland. Gebruiker Jan jonge Jaeps weduwe. [15M564]
1561,64     St.-Catharinazusterhuis te Haarlem 3M 1H. Huurder Willem Pietersz. [15M564]
1572     Rentmr. Gerard van der Laan te Haarlem geeft in erfpacht aan Pieter Willem Hoveling 3M met recht van een notwech. [15S82-1]
1581     St.-Katrijnen te Haarlem. [16K54-8bel]
1587     De stad Haarlem verkoopt aan haar rentmr. Gerard van der Laan 2M die deels een bleyckerij zijn. [15S82-2]
1598     Gebruiker Pieter Willemsz. thoveling. [15M564]
1754     Hr. Pieter Boers. [n25 53bel]
<1760     Jacomijntie Smulders. [n7 nr20]
1760     Hr. Pieter Boers verkoopt voor fl.600 aan de heer van Wassenaaar en blijft in erfpacht gebruiken een blekerij. De erfpacht is fl. 20-0-0, bestaande uit fl. 19-0-0 met een koppel kapoenen en bij overdracht een gouden engels voor een waarde van fl. 7-0-0 in 1645. Belend: noordoost en noordwest de Sudse en de tuin Salienbos, zuidoost de Maandagse wetering en zuidwest Samual Driebergen [KB908-909?] en de bokkingrokerij van Ary en Willem Dorpaal [KB911]. Later kadasternummer 144-148. [n7 nr20, erfpacht]
1776-1783     Pieter Boers. [n7 nr20, erfpacht]
1784-1795     Pieter Willem Boers. [n7 nr20, erfpacht]
1796-...     Jan Boers. [n7 nr20, erfpacht]
...-1801     Jakob Kellenaar. [n7 nr20, erfpacht]
1802-1823     Jakob Kellenaar weduwe. [n7 nr20, erfpacht]
1824-1836     Jakob Janse Vooys. [n7 nr20, erfpacht]
1832     Jacob Janz. Vooys, bouwman. [n12, kadaster]
1837-1854     Teunis van Duivenbode. [n7 nr20, erfpacht]
1855-1880     Dirkje van Duyvonbode, gehuwd met Nicolaas Haasnoot. [n7 nr20, erfpacht]
1881-1899     H. Koers. [n7 nr20, erfpacht]
1900-1921     Malj. van der Gust. [n7 nr20, erfpacht]
1980     Bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Schutterswei.