M563     80R henneptuin achter het huis     Weeshuis van Leiden.
1544     Maerten Jansz. 80R kennepthuyn achter het huis. [15M563]
1561,64     Maerten Jansz. zijn huis en erf. [15M563]
1581     Heilige Geest te Leiden 101R het tuinken an den hoogen dam. [16K54-10]
1593     Weeshuis van Leiden 129R. Gebruiker Dirk Gerritsz. [16K115-9]
1598     Dirck Stoffelsz. [15M563]
1607     Weeshuis van Leiden 103R. [16K129-10]
1622     Weeshuis van Leiden 103R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan de heer van Katwijk 103R (zie M565-1). [16K165]
1754     Gijsbert Snelderwaard. met het laantje [n25 53bel]
1832     Jacob Janz. Vooys, bouwman. [KB149]
193..     Bouwland, bebouwd met huizen. [Top]