M559     2M 98R     Holesloot     Weeshuis van Leiden

   deel 1     1M 2H
1466     Roelof Pieters Stoofz. verkoopt aan de Heilige Geest de helft van een kamp geheten de Holesloot. [14S147-2]
1524     Katrijn Pietersdr. [15S53-2bel]
1544     Pieter Maertensz. te Leiden, [deel van] 2M 98R. Gebruiker Willem Huygenz. [15M559]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 1M 2H. Huurder Adriaen Duess. [15M559]
1571     Doorgraven voor het Mallegat.
     Zie verder M559-1 en 2

   deel 2     ~1M     Heilige Geest van Leiden
1466     Pieter Dammas te Katwijk de helft van een kamp geheten de Holesloot. [14S147-2]
1524     Heilige Geest van Leiden. [15S53-2bel]
1561,64     Wezen te Leiden 1M [met M558]. Huurder Adriaen Duess. [15M559]
1571     Doorgraven voor het Mallegat.
     Zie verder M559-1 en 2

M559-1     1M 263R met voetpad     Weeshuis van Leiden
1581     Heilige Geest te Leiden 1M 263R met een voetpad. [16K54-6]
1593     Weeshuis van Leiden 866R met de laan. [16K115-5]
1598     Wezen te Leiden. Gebruiker Dirk Gerritsz. [15M559]
1607     Weeshuis van Leiden 925R met de laan. [16K129-6]
1622     Weeshuis van Leiden 925R met de laan. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Jacob Claud 925R met de laan voor 835 gulden. [16K165]
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Hoogheemraadschap van Rijnland. [KB132d]
1841     Deel opgenomen in een verbreding van het Uitwateringskanaal.
1980     Bouwland, opgenomen in een groenstrook van het Uitwateringskanaal.

M559-2     465R     Schapeweitje     Weeshuis van Leiden
1581     Heilige Geest te Leiden 465R Schapeweitje. [16K54-7]
1593     Weeshuis van Leiden 510R. Gebruiker Dirk Gerritsz. [16K115-6]
1598     Wezen te Leiden. Gebruiker Dirk Gerritsz. [15M559]
1607     Weeshuis van Leiden 487R. [16K129-7]
1622     Weeshuis van Leiden 487R. [16K165]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan de heer van Katwijk 487R voor 550 gulden (met M561). [16K165]
1832     Jacobus Janz. Vooys, bouwman. [KB151d]
193..     Bouwland een deels bebouwd met huizen. [Top]
1980     Bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Schutterswei.