M555     1M
1544     Pieter Maertensz. te Leiden 1M. Gebruiker Willem Huygenz. [15M555]
1561,64     Pieter Mairtensz. weduwe te Leiden 1M. Huurder Adriaen Duess. [15M555]
1593     Cornelis Meesz. [16K115-4bel]
1598     Conelisz. Meesz. Biltman erven. Gebruiker Crijn Huygensz. [15M555]
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB127d]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.