M551     137R
1544     Jan van Leeuwen te Leiden 1H 37R. Gebruiker Maerten Jansz. [15M551]
1561     Adriaen Mairtensz. te Delft 1,25H. [15M551]
1564     Jasper Dircxz. te Katwijk aan Zee. [15M551]
1593     Cornelis Cornelisz. [16K115-4bel]
1598     Pouwels Jansz. Ook gebruiker. [15M551]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB127d]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.