M546     527R
1544     Pieter Maertensz. te Leiden 5H 27R. Gebruiker Willem Huygenz. [15M546]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 5H. Huurder Adriaen Dues. [15M546]
1598     Jan Casz. te Leiden. Gebruiker Cas Thyssen. [15M546]
1832     Jacob Jansz. Vooys, bouwman. [KB126d]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.