M543     191R, de laan     Zusterhuis te Leiderdorp, St.-Pieterskerk te Leiden, erfpacht Kerk van Katwijk
1484     Hr. Jacob Gijsbrechtsz. pastoor van Koudekerk. [14S109-2bel]
1540     Geschil tussen het Convent Roomburg en de deputaten, memoriemeesters en kapelanen van de St.-Pieterskerk over percelen waarvan de kerk denkt voor de helft eigenaar te zijn. Ze zijn toegewezen aan Rodenburg onder uitkering van een rente aan de deputaten. 1,75H. [15S43-1]
1544     Zusterhuis te Leiderdorp 1H 91R. Gebruiker Willem Pietersz. scrijner. [15M543]
1561,64     Willem Pietersz. 2H. [15M543]
1589     Jan Claesz. Roos en Dirck Jansz. Verbeeck verkopen aan Gerrit Dirksz. Leffen de laen 175R. Deze moet worden afgegreppeld en moet een vrij uitpad zijn [voor percelen in het 'tHeen]. Met erfpacht van de kerkmeesters van Katwijk aan de Rijn. [15S190-3]
1590     Kerk van Katwijk. [15K223-2bel]
1598     Gerrit Dircxsz. Leffen. Ook gebruiker. [15M543]
1608     Laan van Gerrit Leff. [16K95bel]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB125d]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.