M539     454R     Vicarie van Heilig Kruis altaar in de St.-Pancras kerk te Leiden (V7)
     zie delen
1598     Cornelis Cornelisz. Sandtman erven. Gebruiker Anthonis Florisz. [15M539]
1832     Jacobus Janz. Vooys, bouwman. [KB122d]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.

helft 1     Vicarie van Heilig Kruis altaar in de St.-Pancras kerk te Leiden (V7)
1492     Marie Klaas Hugensz.dr., echtgenoot van Dammas Simonsz., sticht bij overlijden een vicarie in de St.-Pancraskerk en schenkt hieraan 1/2 van 5H. Gebruiker Willem Dirks. [14S78-1]
1513     Claes van Leeuwe weduwe. [15S54-1bel]
1544     Jan van Leeuwen te Leiden een deel van 4,5H 4R. Gebruiker Maerten Jansz. [15M539]
1561     Hr. Dirck Janz. te Leiden de helft van 5H. Huurder Dirck Jansz. [15M539]
1564     Dirck Janss. te Leiden. [15M539]

helft 2
1513     Jan Gheryt Lams erven. [15S54-1bel]
1561     Adriaen Mairtensz. te Delft de helft van 5H. Huurder Dirck Jansz. [15M539]
1564     Jasper Dircxz. te Katwijk aan Zee. [15M539]