M537     198R
1540     Alijdt Jan Codde. [15S43-2bel]
1544     Pieter Maertensz. 1H 98R. Gebruiker Willem Huygenz. [15M537]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 2H. Huurder Adriaen Duess. [15M537]
1598     Pieter Willemsz. thovelingh. Ook gebruiker. [15M537]
1832     Jacobus Janz. Vooys, bouwman. [KB122d]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.