M535     1M 53R     Luetakker     Reguliers te Leiderdorp.
1467     Gerrit Alaricxsz. verkoopt aan Jan Dirksz. 0,5M oude morgen vrij land, genaamd de Luetakker. [14S91]
1470     Jan Dirksz. verkoopt aan Jan Huigens. [14S91]
1473     Jan Huigenz. verkoopt aan de Regulieren. [14S91]
1473     Alijt, weduwe van Dirk Volkertsz., verkoopt 0,5M, genaamd de Luetakker in Katwijk aan de Regulieren, waarvan zij de helft al bezitten. [14S92]
1473     Jan Hugensz. [14S92bel]
1540     Regulieren te Leiderdorp. [15S43-2bel]
1544     Reguliers te Leiderdorp 1M 53R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M535]
1561,64     Reguliers te Leiderdorp 1M 2H. Huurder Adriaen Mairtensz. te Delft. [15M535]
1598     Dirck Gerritsz. Leffen. Ook gebruiker. [15M535]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB121]
1969     Bouwland, opgenomen in het industriegebied 't Heen.