M534     222R
1467     Pieter Dammasz. [14S91bel]
1473     Alijt Pieter Danielsz. weduwe met haar kinderen. [14S91bel]
1544     Pieter Maertensz. te Leiden 2H 22R. Gebruiker Willem Huygen. [15M534]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 2H. Huurder Adriaen Duess. [15M534]
1598     Pouwels Jansz. Ook gebruiker. [15M534]
1832     Pieter van der Gugten erven. [KB118d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]