M533     315R     Sacramentsgilde in Onze Lieve Vrouwenkerk te Leiden
1467     Pieter Dammasz. [14S91bel]
1473     Alijt Pieter Danielsz. weduwe met haar kinderen. [14S91bel]
1544     Sacramentsgilde te Leiden te Onser Vrouwenkerk 3H 15R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M533]
1561,64     Sacramentsgilde in de O.L.V.-kerk van Leiden 0,5M. Huurder Adriaen Mairtensz. te Delft. [15M533]
1598     Huiszitten te Leiden. Gebruiker Adriaen Ariaensz. Vruechden. [15M533]
1669     Huiszitten te Leiden. [16K203]
1832     Pieter van der Gugten erven. [KB118d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]