M532     267R
1467     Pieter Dammasz. [14S91bel]
1473     Alijt Pieter Danielsz. weduwe met haar kinderen. [14S91bel]
1544     Pieter Maertensz. te Leiden 2H 67R. Gebruiker Willem Huygen. [15M532]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe 2,5H. Huurder Adriaen Duess. [15M532]
1598     Cornelis Cornelis Sandtmans erven. Gebruiker Anthonis Florisz. [15M532]
1832     Pieter van der Gugten erven. [KB118d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]