M531     720R     Grote Hof te Haarlem.
1448     Alijt Willemsdr., bagijn, laat na aan het Bagijnhof te Haarlem een kamp. [14S412]
1544     Het grote Hof te Haarlem 7H 20R in twee stukken. Gebruiker Pieter Cornelisz. te Noortich. [15M531]
1561,64     Grote Bagijnhof te Haarlem 3H of 315R. Huurder Pieter Symonsz. te Noordwijk in de Cley. [15M531]
1589     Willem Jansz. v.d. Eemskerk. [15S190-1bel]
1598     Jacob Huygensz. te Delft. Gebruiker Dirck Gerritsz. Leffens. [15M531]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]
1832     Pieter van Steenbergen, koopman te Amsterdam en Pieter van der Gugten erven [M531-1: KB110d-11d] en Pieter van der Gugten erven. [M531-2; KB118d]