M530     772R     Kerk van Katwijk aan de Rijn.
1541     Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15S29bel]
1544     Katwijker kerk 7H 72R. Gebruiker Dirck Symonsz. weduwe. [15M530]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 1M 2H. Huurder Pancraes Dirxz. [15M530]
1570     Kerk van Katwijk. [15S20bel]
1590     Kerk van Katwijk. [15S27bel]
1598     Gebruiker Ruel Huygensz. [15M530]
1623     Aeltje Aelbrechtdr. van Tol, weduwe van Cornelis Heinrics van Delendiep, verzekerd voor de Weeskamer te Leiden een rente op 8H. [15S60]
1832     Pieter van Steenbergen, koopman te Amsterdam en Pieter van der Gugten erven. [KB110d-11d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]