M529     256R     Provenland van Jop van Delft (V3)
1544     Een proeven te Delft 2H 56R. Gebruiker Pieter Cornelisz. [15M529]
1561,64     Hr. Jop Gherritsz. kapelaan te Leimuiden 0,5M. Huurder Jan Andriesz. van Rijnsburg. [15M529]
1570     Hr. Jop Gerijtsz. van Delft proveland. [15S20bel]
1598     Job Gerritsz. te Delft. Gebruiker Dirck Jan Andriesz. [15M529]
1623     Hr. Jop Gerritsz. te Delft. [15S60bel]
1832     Pieter van der Gugten erven. [KB111d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]