M524     261R     Kerk van Katwijk aan de Rijn.
1544     Katwijker kerk 2H 61R. Gebruiker Jaep Dirksz. [15M524]
1546     Heilige Geest te Leiden. [15K220-3]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 0,5M. Huurder Jacop Claesz. [15M524]
1598     Gebruiker Lubbrant Pietersz. [15M524]
1832     Hendrik Beth erven te Amsterdam. [KB113d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]