M523     291R
1544     Pieter Dammasz. te Leiden 2H 91R. Gebruiker Willem Huygen. [15M523]
1546     Pieter Maertensz. poorter te Leiden. [15K220-2]
1561,64     Pieter Maertens weduwe 0,5M. Huurder Adriaen Duess. [15M523]
1598     Dirck Vlric erven. Gebruiker Cornelis Huyghensz. cnaep. [15M523]
1832     Hendrik Beth erven te Amsterdam. [KB113d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]