M517     3M 592R     Rijnsover, conincxlant     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1544     Dirk Coebel in den Haeghe 3M 592R. Gebruiker Claes Florysz. te Rijnsburg. [15M517]
1544     3M. Gekocht door Ysack Aelwijnd. [15S132-2]
1564     C. Majesteit. Gebruiker Cornelis Vincensz. [15M517]
1570     Graaf van Holland. 3M 513R. Pachter Cornelis Vincents. [15S133-2]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-7]
1590     't conincxlant of Rijnsover. [15K222bel]
1832     [18NH118-21]
198..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]