M515     1M 19R     Coorntgens kamp
1434     ..erst Jan Coninxz. [14S359bel]
1481     Dirk Jacobsz. verkoopt aan Jutte, weduwe van Jan Jansz. een rente op land genaamd Coorntgens kamp. [14S34]
1540     Alijdt Willem Jan Conings. [15S43-3bel]
1544     Claes Lambertsz. te Rijnsburg 1M 19R akkers. [15M515]
1561,64     Cornelis Symonsz. te Noordwijk in de Cley 1M. [15M515]
1590     Cornelis Claesz. of Havick Jansz. met bruikwaar. [15K222bel]
1832     Abram Durieux, landbouwer. [KB1d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]