M512     719R     Zusterhuis te Leiderdorp, St.-Pieterskerk, Kerk van Katwijk
1481     Arnt Jansz. [14S34bel]
     Zie delen
1832     Jacob Zuyderduyn, veerschipper en Wilhelmus Benjamin van Wouw, bouwman. [KB3d-4d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]

deel 1     5H     Zusterhuis te Leiderdorp
1540     Geschil tussen het Convent Roomburg en de deputaten memoriemeesters en kapelanen van de St.-Pieterskerk over percelen waarvan de kerk denkt voor de helft eigenaar te zijn. Ze zijn toegewezen aan Rodenburg onder uitkering van een rente aan de deputaten. 0,5M. [15S43-3]
1544     Zusterhuis te Leiderdorp een deel van 7H 19R. Gebruiker Willem Pietersz. [15M512]
1561     Willem Pietersz. 5H. [15M512]
1564     Willem Pietersz. 507R. [15M512]

deel 2     2H     Kerk van Katwijk aan de Rijn
1434     Kerk van Katwijk. [14S359bel]
1544     Kerk van Catwijck een deel van 7H 19R. Gebruiker Willem Pietersz. [15M512]
1561     Kerk van Katwijk aan de Rijn. Gebruiker in erfpacht Willem Pietersz. 2H. [15M512]
1564     Kerk van Katwijk aan de Rijn 217R. [15M512]