M511     365R     Abdij Leeuwenhorst
1434     Abdij Leeuwenhorst 4H of 1M Huurders 1434-1474. [14S359]
1506     Abdij Leeuwenhorst verkoopt? [14S359]
1540     Pieter Jansz. [15S43-3bel]
1544     Belye Jansdochter te Haarlem 3H 65R. Gebruiker Maerten Jansz. [15M511]
1561,64     Jan Coninxz. weduwe te Haarlem 3,5H. Huurder Marritgen Willem Huygensz. weduwe. [15M511]
1832     Wilhelmus Benjamin van Wouw, bouwman. [KB4d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]