M510     3,5H
1434     Jacob Dirk Hannez. [14S359bel]
1544     Pieter Dammasz. te Leiden 3,5H. Gebruiker Willem Huygenz. [15M510]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 3,5H. Huurder Adriaen Duess. [15M510]
1832     Wilhelmus Benjamin van Wouw, bouwman. [KB4d]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]