M509     922R
1544     Belye Jansdochter te Haarlem 9H 22R. Gebruiker Maerten Jansz. [15M509]
1561,64     Jan Coninxz. weduwe te Haarlem 1,5M. Huurder Marritgen Willem Huygensz. weduwe. [15M509]
1590     Cornelis Claesz. of Havick Jansz. met bruikwaar. [15K222bel]
1832     Arie van Leeuwen, kastelijn. [KB5]
197..     Opgenomen in het industriegebied 't Heen. [Top]