M502     13,5M 145R     'tZant, Duinen     Graaf van Holland, Falybagijn te Amsterdam
Zie Rijnsoever
1414     Graaf van Holland met 't Zant. [14S431bel]
1447     Graaf van Holland met de duinen. [14S431bel]
1544     Falyebaghyne 't Amstelredamme 13,5M 145R in drie kampen. Gebruiker Meens Cornelisz. met Willem Jeroensz. te Noortich.
1564     C. Majesteit. Gebruiker van één kamp Cornelis Meess. Biltman en de andere twee kampen Cornelis Vincensz. [15M502]

M502-1     6M 417R     Helmberg, Graveland, Conincxvelt/land     Graaf van Holland
1544     Mr. Jacob Ruis erven 7M Graveland. [15S132-4, 5bel]
1549     Mr. Jacob Ruis erven en Geerbrant van Buyten te Haarlem, graveland. [15S125bel]
1570     Graaf van Holland. 6M 417R met 202R van de Groene weg. Pachter Theens Huygensz. [15S133-4]
1570     Con. Maj. met de Helmberg. [15S133-5bel]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-12 ]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkopen aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland 6M 4H. [15S141-2]
1582     Graaflijkheidsland met de Helmberg. [15S145bel]
1593     Conincxland. [16K117-3bel]
1607     Conincxvelt. [16K131-4bel]
1622     Conincxvelt. [16K168bel]
1832     [18NH128-31]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever. [Top]

M502-2     4M     Graaf van Holland
1544     4M. Gekocht door wijlen Jacob Ruich. [15S132-3]
1570     Graaf van Holland. 6M 5H min 3R, in twee kampen [met M502-3] met nog 2H van de Groene weg. Pachter Theens Huygensz. [15S133-3]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-11]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkopen aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland 6M 5H [met M502-3], laatst gebruikt door Marten Burgerss. en Huybrecht Willemsz. en Soetgen Pietersdr. [15S141-3]
1601     Jan van Spangen en Jeroen Jan Huygensz. [16K195-2bel, 4bel]
1832     [18NH124-27]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever. [Top]

M502-3     3M     Graaf van Holland
1544     3M. Gekocht door wijlen Jacob Ruich. [15S132-3]
1570     Graaf van Holland. 6M 5H min 3R in twee kampen [met M502-2] met nog 2H van de Groene weg. Pachter Theens Huygensz. [15S133-3]
1571     Koninklijke Majesteit. [16K34-8 ]
1580     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Adriaen Mannemacker, tresorier te Zeeland, 6M 5H [met M502-2], laatst gebruikt door Marten Burgerss. en Huybrecht Willemsz. en Soetgen Pietersdr. [15S141-3]
1832     [18NH122-23]
194..     Deels opgenomen in de nieuwe provinciale weg. [Top]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever. [Top]