M501     18M 1,5H met woning en werf     Keisersland, Rijn, Rijnkamp     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1439     Simon Bruninc. [14S402]
1544     Keisersland 18M 1,5H werf met het weiland. Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M501]
1544     Grafelijkheid 14M. Gebruiker Jeroen Pietersz. bij overgifte van Joost Claesz. [15S132-5]
1549     14M genaamd teelland. Pachter Jeroen Pietersz. [15S125]
1562     Graaf van Holland verkoopt ter losse penning 24 aan Gerrit de Witte 18M 72R. [15S133-5]
1564     Johan Hanneman in den Haag met Gherit de Widt te Noordwijk. Gebruiker Mairten Burghersz. [15M501]
1570     Gerrit de Witte. [15S133-13bel, 15S133-5]
1571     Koninklijke Majesteit. Maerte Burghe met een huis. Teelland [16K34-23 ]
1572     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt ter losse penning 24 aan Gerrit Witte, ontvanger van de wildernisse 14M. [15S139]
1582     Grafelijkheidsdomeinen verkoopt aan Dirck Jansz. Smit te Leiden 17M 327H wei-, hooi- en teelland, die beleend was aan Gerrit de Wilde en gebruikt door Maerten Burgersz. met de tienden van Rijnsover. [15S145]
1679     Joucht Masijn. [15S147-7bel]
1684     Advocaat van de Werve erven. [15S149bel]
1685     Jouss Margriete van de Werve en Philippa van de Werve, de woning. [15S150-4bel, 1bel]
1685     Floris Aelbertsz. van Tol. [15S150-1bel]
1685     Jouss Margriete van de Werve en Philippa van de Werve hebben een rente op een woning met huis, tuin, barge, poting en planting. [15S150-2]
1832.     [18NH132-40, 42-44]
197..     Opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever. Eventuele restanten van de middeleeuwse boerderij zijn niet onderzocht of aangetroffen. [Top]

M501-4     Rijn(kamp)
1344     Graaf van Holland, de Rijnkamp. Huurders 1344-1353. [14S387]
1436     Rijn. [14S161-2bel]
1450     Grafelijkheid van Holland. Rijnkamp(je) [14S125-1bel, 2bel, 14S169bel]
1453     Rijnkamp. [14S165-2bel]
1523     Rijnsover. [15S55-2bel]
1544     Rijnsover. [15S56-2bel]
1549     Mr. Jacob Ruysch erven en Geerbrant van Buyten te Haarlem, Gravelandt. [15S125bel]
1600     Rijnsweer. [15S78-1bel]