M500 en verder     Rijnsoever, vermeldingen over (delen van) het hele landgoed     Graaf van Holland
1397     Rijnsoever 108M 2H en een meente, waardig 20 pond, onder de duinen. Wordt verdeeld in deel 1 en 2. [14S440-2]

deel 1     7/10 deel van Rijnsoever ("mijns heren deel")     Graaf van Holland.
1344     Graaf van Holland, Ghershure op de Rijn, van mijns heren deel. Huurders 1344-1353. [14S386]
1344     Graaf van Holland 40M land de Rijn(soever). Huurders 1344-1500. [14S385]
1402     Graaf Aalbrecht. Pachter hr. Dirk van Poelgeest. [14S2]
1456     Graaf Aalbrecht. [14S3]
1456     Graaf Philips, hertog van Bourgonje. [14S4]
1571     Graaf van Holland. Kaart met de grootte van alle percelen [16K34]

deel 2     3/10 deel van Rijnsoever, 't Heen    zie M566

deel 3     4 pond of 1/6 deel van (naast?) OudenRijn, erfgoed     Leen van de graaf van Holland. (misschien geen deel van Rijnsoever)
1283     Leen vervalt aan de graaf van Holland na de dood van Willem van Teilingen. [voor 14S450]
1284     Jacob van Zevenhuisen 4 pond van een erfgoed naast Oudenrijn bij Geerland van den Rijn. Beleend door de graaf van Holland.[14S451]
1300      Graaf van Holland geeft het leen aan Katharina van Durbuy (eerder vrouwe van Voorne). [voor 14S450]
1328     Leen vervalt aan de graaf van Holland na de dood van Katharina van Durbuy. [voor 14S450]
1329     Floris Danielsz. 4 pond van een erfgoed naast Oudenrijn bij Geerland van den Rijn, zijnde 1/6 van het land genaamd Oudenrijn in Noordwijk en Katwijk. Beleend door de graaf van Holland. [14S451]
1358     Graaf van Holland schenkt aan Floris Danielsz 16e deel aan de Rijn dat hij van de graaf in leen had voor schuld en goud?. [14S389]

deel 4     Tienden van OudenRijn
1283     Leen vervalt aan de graaf van Holland na de dood van Willem van Teilingen. [voor 14S450]
1284     Jacob van Zevenhuisen, tienden van de gehele Oudenrijn. Beleend door de graaf van Holland.[14S451]
1300      Graaf van Holland geeft het leen aan Katharina van Durbuy (eerder vrouwe van Voorne). [voor 14S450]
1328     Leen vervalt aan de graaf van Holland na de dood van Katharina van Durbuy. [voor 14S450]
1329     Floris Danielsz. Beleend door de graaf van Holland. [14S451]