M500     8M 156R     Meente     Graaf van Holland
Zie Rijnsoever
1504     Jan Corstensz. koopt ter losse penning 16 van de graaf van Holland. [15S133-13]
1544     Pieter van Zijl te Leiden 8M 156R weiland. Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M500]
1544     Claes Gerritsz. huis en de Meent. [15S132-5bel]
1544     De Meente. Eerder gekocht door Jan Corstens [15S132-14]
1549     Claes Gerritsz. huis en de meente. [15S125bel]
1564     Pieter van Buyten te Leiden. Gebruiker Jan Florisz. op den oever. [15M500]
1570     7M 377R genaamd de Meente waarin konijnsbergen en stuifdelen. Eerder gekocht door Jan Corstensz. [15S133-13, 15S133-5bel, 11bel]
1571     Koninklijke Majesteit, teelland. [16K34-19]
1582     Meente. [15S145bel, 15S146bel]
1660     Grafelijkheid met de meent. [16K50-3]
1832     [18NH145-48,41,42d]
197..     Oostdeel opgenomen in de nieuwe wijk Rijnsoever. [Top]
198..     Westdeel opgenomen in de wijk Rijnsoever. [Top]