M487     523R     Weeshuis van Leiden, Abdij Rijnsburg
1523     Willem Symonsz. te Katwijk aan Zee. [15S55-6bel]
1544     Klooster te Rijnsburg 5H 23R. Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M487]
1544     Willem Symonsz. te Katwijk aan Zee. [15S56-6bel]
1561,64     Hr. van Alckemaede erven te Oegstgeest 5H. Huurder Mairten Burghersz. [15M487]
1593     Heer van Alckemade. [16K119-3bel]
1598     Hr. van Alckemade erven. Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M487]
1607     Vrou van Montsau en Alkemade. [16K131-10bel]
1622     Vrou van Montsau en Alkemade. [16K168bel]
1671     N.N. Comys in Den Haag 513R. [16K170-6]
1684     Nicolaes Boekhorst erven schenken in ruil voor een deel van M483 aan het Weeshuis van Leiden 513R. [16K167-6]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan de voogd van de kinderen van Jan van Langevelt 513R. [16K167-6]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Gijsbert van Staveren, winkelier en Jan Kruyt, broodbakker. [KB48d,50d]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]