M486     326R     Kerk van Valkenburg.
1523     Mr. Gheryt Harmansz. camp te Haarlem. [15S55-2bel]
1544     Mr. Gheryt Harmansz. camp te Haarlem. [15S56-2bel]
1544     Kerk van Valkenburg 3H 26R. Gebruiker Adriaen Gherytsz. [15M486]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 0,5M. Huurder Adriaen Gherritsz. [15M486]
1593     Heer van Alckemade. [16K119-3bel]
1598     Gebruiker Adriaen Ariaensz. [15M486]
1607     Arien Ariensz. Vreughden loco de kerk van Katwijk. [16K131-9bel]
1622     Arien Ariensz. Vreughden loco de kerk van Katwijk. [16K168bel]
1671     Weeshuis van Leiden 330R. [16K170-5]
1684     Weeshuis van Leiden 330R. [16K167-5]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan de voogd van de kinderen van Jan van Langevelt 330R. [16K167-5]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Gijsbert van Staveren, winkelier en Jan Kruyt, broodbakker. [KB48d,50d]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]