M484     446R     Weeshuis van Leiden
1523     Ghijsbrecht van Lodesteyn. [15S55-1bel, 2bel]
1544     Ghijsbrecht van Lodensteyn. [15S56-1bel, 2bel]
1544     Meens Jacobsz. 4H 46R. [15M484]
1561     Gherit Meess Bil 4,5H. Ook gebruiker. Hierop heeft Claes Jan Aelewijnsz. te Leiden geopteerd als eigenaar. [15M484]
1564     Claes Jan Aellewijnsz. weduwe te Leiden. [15M484]
1593     Machtelt Ambrosius erven. [16K119-2bel]
1598     Johan van Lodensteyn. Gebruiker Adriaen Ariaensz. Vruechden. [15M484]
1607     Arien Ariensz. Vreughden loco Machtelt Ambrosius. [16K131-8bel]
1622     Arien Ariensz. Vreughden loco Machtelt Ambrosius. [16K168bel]
1671     Weeshuis van Leiden 448R. [16K170-2]
1684     Weeshuis van Leiden 448R + 62R van M483. [16K167-2]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan de voogd van de kinderen van Jan van Langevelt 510R. [16K167-2]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Gijsbert van Staveren, winkelier en Jan Kruyt, broodbakker. [KB48d,50d]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]