M483     580R     Vrancke acker     Weeshuis van Leiden.
1523     Ghijsbrecht van de Bouchhorst verkoopt aan de Heilige Geest ruim 1M genaamd Vrancke acker. Gebruiker Willem Willemsz. [15S55-1]
1544     Weeshuis te Leiden 5H 80R. Gebruiker Man Willemsz. [15M483]
1544     Pieter Aernt te Katwijk neemt in eeuwige pacht aan van de wezen. [15S56-1]
1561,64     Wezen te Leiden 5,5H. Huurder Christoffel Willemsz. [15M483]
1593     Weeshuis van Leiden 585R. Gebruiker Symon Stoffelsz. [16K119-1]
1598     Gebruiker Jan Pietersz. Hil. [15M483]
1607     Weeshuis van Leiden 575R, Vrauckenacker. Gebruiker Dirk Jervensz. De Norneslaan is half aan het land gemeten. [16K131-7]
1608     Wesen van Leiden. [16K95abel]
1622     Weeshuis van Leiden 575R, Vrauckenacker. [16K168]
1671     Weeshuis van Leiden 575R. [16K170-1]
1684     Weeshuis van Leiden schenkt 513R in ruil voor M487 aan Nicolaes Boekhorst erven. 62R gaat naar M484. [16K167-1]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Cornelis Zonneveld sr. bouwman. [KB47d,47bd]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]