M482     955R     St.-Margrieten
1450     Huge van Zwieten verkoopt aan St.-Margrieten 1M. [14S125-5]
1451     Dirk Dibbouts. [14S126-1bel]
1478     IJsbrant Bureweg. [14S116bel]
1499     Jacob Pietersz. [14S117bel]
1544     Haevick Ghijsbertsz. 9,5H 5R weiland. [15M482]
1554     Bette Willemsdr. [15S49-2bel]
1561,64     Havick Ghijss. erven te Katwijk aan Zee 1M 3,5H. Huurder Gherit Dirxz. Leff. [15M482]
1598     Jeroen Pietersz. Ook gebruiker. [15M482]
1660     Advocaat Steven van der Werve. [16K50-4]
1685     Jouss Margriete van de Werve en Philippa van de Werve hebben een rente op 6M 4H, genaamd de Croft in twee partijen naast elkaar. [15S150-6, 15S150-3bel, 4bel, 5bel]
17..     Noordelijk deel doorsneden door de verlegde Hoorneslaan en herkaveld.
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Jacobus Fremery, fabrikant. [KB58]
2010     Groenstrook langs het Uitwateringskanaal.