M481     1M 81R     De Braeuw     erfpacht Kerk van Katwijk aan de Rijn
1450     Klaas van Over. [14S125-4bel, 5bel]
1544     Katwijker kerk 1M 81R weiland. Gebruiker Jaep Mathijsz. [15M481]
1561     Maerten Burghersz 1M 0,5H. In erfpacht van de Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15M481]
1564     Jacop Jacopsz 1M 0,5H kwaad weiland waar de konijnen in lopen. In erfpacht van de Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15M481]
1561,64     Jacop Jacopsz in erfpacht. [15M481]
1598     Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M481]
1660     Advocaat Steven van der Werve. [16K50-4]
1685     De Braeuw. [15S150-4bel]
17..     Noordelijk deel doorsneden door verlegde Hoorneslaan en herkaveld.
1832     Aaltje van Staveren, huisvrouw van Jan Verdoes. [KB37d]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]