M475     317R     St-Barbarengashuis te Leiden, St.-Catharijnengasthuis te Leiden
1443     Begijnen van Leiden waarvan Katrijn Woutersdr. nu bewaarster is. [14S160bel]
1448     St.-Barbarengasthuis te Leiden. [14S164bel]
1451     St.-Barbaren. [14S126-1bel]
1451     St.-Barbaren gasthuis. [14S126-2bel]
1466     Begijnen te Leiden achter de St.-Pieterskerk. [14S173bel]
1544     St.-Barbarengasthuis te Leiden 3H 17R akker. Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M475]
1554     Bette Willemsdr., weduwe van Havinck Gijss, verkoopt de huiszitten van St.-Pancras een rente op 3H. [15S49-2]
1561,64     Mairten Burghersz. 2M 4,5H [met M476 - M478]. [15M475]
1598     Jeroen Pietersz. Ook gebruiker. [15M475]
1600     St.-Catharijnengasthuis te Leiden. [15S78-2bel]
1685     Jouss Margriete van de Werve en Philippa van de Werve hebben een rente op 2M 4H. [15S150-3]
17..     Noordelijk deel doorsneden door verlegde Hoorneslaan en herkaveld.
1832     Aaltje van Staveren, huisvrouw van Jan Verdoes en Willempje Pluimgraaf, weduwe van Arij Varkevisser. [KB37d,56d]
1841     Zuiddeel opgenomen in een uitbreiding van het Uitwateringskanaal.
195..     Bouwland, zuiddeel opgenomen in de nieuwe Berghaven en industriegebied. [Top]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]